De motie van Lokaal Apeldoorn voor de toren op de Trapjesberg is door de hele raad gesteund. Dankzij deze motie gaat het college nu kijken welk bedrag nodig is om de toren op de Trapjesberg te laten herrijzen. En dit bedrag gaat dan mee in de komende begroting. (Met een maximum dat al eerder is afgesproken.)
Vanaf 2003 is Lokaal Apeldoorn  al bezig om de Trapjesberg terug te krijgen in Loenen. De Stichting Loenense Bossen heeft zelf al 19.000 euro opgehaald. We zijn blij dat de toren nu weer in beeld komt. https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/document/3638593/3