Skip to main content

GEWELDIG RESULTAAT VERKOOPWAGEN SCHAAPSKOOI SEIZOEN ZOMER 2019 !

Zondag 27 oktober was de laatste zondag van dit jaar dat we met onze verkoopwagen op de schaapsweide aanwezig waren.

We kunnen terugkijken op een zeer succesvol jaar. Heel veel recreanten en Loenenaren wisten ons te vinden bij de schaapskooi. Leuk te constateren dat we al een aantal vaste klanten hebben die ons vrijwel elke zondag komen bezoeken. Daarnaast was de door ons georganiseerde “High Tea” middag op 25 augustus ook een groot succes met alleen maar positieve reacties van de 30 deelnemers.  Dit jaar hebben we ook regelmatig gefungeerd als start- en einde punt voor families die hun verjaardagen of jubilea ondermeer gevierd hebben met een wandeling door ons mooie bosgebied.

Het verstrekken van eigen gebakken appelplaatkoek.( Bij toerbeurt gebakken door een vijftal vrijwilligers)heeft zeker bijgedragen aan de 50% hogere omzet t.o.v. 2018.

Het bestuur van de Vrienden van de Loenense bossen wil dan ook de 50 vrijwilligers waaronder de wekelijkse bezetting, de “kartrekkers” en de koekenbaksters bedanken voor hun enthousiaste inzet.

We spreken de hoop uit dat we ook in 2020 weer kunnen rekenen op hun inzet.

 

 

Loenense Natuurwerkdag 12 oktober 2019

Op zaterdag 12 oktober a.s. is er weer de jaarlijkse Loenense Natuurwerkdag.
We zullen ons dan voornamelijk bezig houden met het verwijderen van kleine lariksboompjes in een strook langs de Beekbergerweg (Reeënberg)
Verzamelen is om 09.30 uur op de parkeerplaats van de Waterval Loenen en niet aan de Hogebergweg.
Natuurmonumenten zorgt voor de gereedschappen, zelf graag werkhandschoenen meenemen. Natuurmonumenten zorgt ook tijdens de lunchtijd voor koffie en soep we werken tot c.a. 14.00 uur.

U kunt zich opgeven (Graag voor 9 oktober) per e-mail: info@vriendenloenensebossen.nl onder vermelding van deelnemer Loenense Natuurwerkdag zaterdag 12 oktober 2019.

Bouw uitkijktoren Loenen vertraagd door landelijk Stikstofbesluit.

Via de gemeente Apeldoorn heeft de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen vernomen dat de beslissing over de Loenense uitkijktoren door de provincie Gelderland, die gepland stond voor eind juni 2019, door het landelijke Stikstofbesluit van de Raad van State voorlopig is uitgesteld.

De uitspraak van de Raad van State heeft gevolgen voor heel veel plannen en projecten in Nederland (met name in Natura 2000 gebieden). Ook voor de gemeente Apeldoorn en specifiek voor het bestemmingsplan “Buitengebied Beekbergen en Loenen” ,waaronder de uitkijktoren valt, heeft dit grote gevolgen.

De exacte gevolgen van deze uitspraak zijn nog niet bekend; en veel is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de gemeente Apeldoorn niet verder kan met het bovengenoemde bestemmingsplan. Naar het schijnt heeft de Provincie Gelderland de vergunningverlening op basis van de Wet Natuurbescherming voorlopig opgeschort tot 1 oktober 2019.

De Gemeente Apeldoorn gaat ondertussen wel zoeken naar oplossingen binnen het betrokken bestemmingsplan. De Stichting Vrienden van de Loenense bossen betreurt het uitstel maar begrijpt dat dit onderdeel is van landelijke wetgeving waar zowel Provincie en Gemeente aan moeten voldoen.

Winnaars zomerspel bekend

model uitkijktoren

Gefeliciteerd Anne-Marie Hartgers en W. Bonestroo! Dat zijn de winnaars van ons zomerspel “Raad het aantal latjes van het schaalmodel van onze toren. Het juiste aantal was 1567. Anne Marie Hartgers had 1574 latjes geraden. W. Bonestroo had 1560 genoemd. Beiden hebben een naamsvermelding op de echte toren verdiend!
Op de Lammetjesdag, de schaapscheerdersmarkt en de Loenense Moandag kon men raden hoeveel latjes er waren gebruikt. Fijn voor ons dat zoveel mensen een gokje wilden wagen, het heeft ons toch weer een paar honderd euros opgeleverd!

Trimbaan bijna af

Er moeten nog bordjes en instructies geplaatst worden maar de toestellen staan er al. En men weet hem al te vinden! Dus als in de vakantie de kids te veel energie hebben en de tent binnen wordt afgebroken, neem ze mee naar het bos, laat ze lekker rennen en genieten van de Loenermark!