De oliebollen verkoop op 31 december zal helaas net als vorig jaar geen doorgang vinden. Omdat tijdens het bakken niet volledig aan de Corona voorschriften kan worden voldaan en het bestuur geen enkel risico wil lopen. Het bestuur hoopt dat in 2022 alles weer redelijk normaal is zodat deze traditie kan blijven voortbestaan