Als u onze stichting financieel wilt steunen kunt u donateur worden door onderstaande formulier in te vullen:

Donatie formulier

Ik machtig hierbij de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen tot wederopzegging bovengenoemd bedrag van mijn rekening af te schrijven. (Incasso ID NL67ZZZ637019440000)