Wij zijn de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen. In de afgelopen dertig jaren zijn een aantal bekende attracties van vroeger verdwenen. Wij vinden dat jammer. Volgens ons horen de trapjesberg met uitkijktoren, de trimbaan en de stenen banken  in het bos thuis. Wij willen deze cultuurhistorische zaken in ere herstellen.

Eerste Uitkijktoren

Eerste Uitkijktoren

Trapjesberg

Trapjesberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bossen rondom Loenen zoals de Loenermark, het Loenense Bos, Groenouwe,  Zilven, Ramenberg en Reeënberg zijn prachtig. Wij vinden wij het belangrijk dat de mooie plekjes in het bos goed bereikbaar zijn.

De stichting is ontstaan uit een gevoel dat we als Loenenaren meer medezeggenschap over ‘ons bos’ willen hebben. De Stichting Vrienden van de Loenense Bossen  is opgericht op 7 juli 2015. Het bestuur bestaat uit een aantal enthousiaste leden die het wel en wee van onze mooie Loenense bossen zeer aan het hart gaat. Wij vinden het nog steeds “Ons Bos”.

 

Onze belangrijkste doelen

 • Het zoveel mogelijk open houden van de Loenense bossen.
 • Het instandhouden en/of in ere herstellen van de cultuurhistorische waarden, zoals bijvoorbeeld de Uitkijktoren.
 • Het bewaren van de grote diversiteit van de flora en fauna. Het is belangrijk dat de prachtige heidevelden behouden blijven en dat de historie van het bos goed beschreven wordt en toegankelijk blijft.

 

Wij praten

Wij zijn blij dat de gemeente Apeldoorn en het Geldersch Landschap en Kasteelen de Dorpsraad en de Vrienden zien als belangenbehartiger, als belangrijke gesprekspartner als het gaat om de toekomstplannen voor het bos.

 

Wij dromen

Wij willen dat er een nieuwe uitkijktoren komt op de Trapjesberg, wij willen de trimbaan terug in het bos. Wij hebben zelf goede (jeugd)herinneringen aan het bos en willen dat de huidige jonge generatie dezelfde goede gevoelens krijgt. Dat bezoekers van de Veluwe de mogelijkheid krijgen om te ervaren hoe mooi de bossen zijn.

 

Wij doen

Het blijft niet bij dromen en praten, we realiseren onze wensen ook! In ons korte bestaan hebben we al veel bereikt. De eerste Zwerfkeienroute is een groot succes. Veel wandelaars hebben al van de mooie route genoten. Enthousiaste vrijwilligers hebben de eerste Stenen Bank met veel enthousiasme op een van de mooiste punten van de Loenermark gerealiseerd. Ook hebben we op twee parkeerplaatsen de banken en picknicktafels opgeknapt.

 

Wij hebben hulp nodig

Onze belangrijkste (maar ook kostbaarste) doelstelling is het weer in ere herstellen van de  trapjesberg met uitkijktoren. Dat kunnen we alleen doen met steun van u, gebruikers van het bos, wandelaars, inwoners van de omliggende dorpen, met name Loenen, en natuurlijk ook de vele bezoekers van de Veluwe.

Alle steun is welkom: financiële bijdrages zijn mogelijk in de vorm van een jaarlijkse of maandelijkse donatie, of een eenmalige bijdrage. Ook als vrijwilliger kunt u ons steunen!

Klik hier om vrijwilliger te worden of hier om donateur te worden.

 

Wat willen wij ?

 • Samenwerken met Dorpsraad, Gemeente Apeldoorn en Geldersch Landschap en Kasteelen om het bos zoveel mogelijk open te houden en het in behouden en/of in ere herstellen van cultuurhistorische zaken, zoals bijvoorbeeld de Uitkijktoren bij de Trapjesberg.
 • Het herstellen van wandelpaden, trimbaan, loenense kei  en stenen banken.
 • Wegen, wandelpaden en parkeerplaatsen vrijhouden van takken en zwerfvuil.
 • Ook willen wij  meehelpen aan het onderhoud van picknicktafels, zitbankjes en het verwijderen van opslag in onze heidevelden.
 • Dit alles met behulp van onze bestaande en nieuwe vrijwilligers die zich op onze website kunnen aanmelden.

 

Speerpunten hierbij zijn het weer realiseren van:

 • Trapjesberg met uitkijktoren. (Belangrijkste doelstelling, planning  eind 2018)
 • Tweede zwerfkeienroute. (Kouwerik, ca. 12 Km) – gerealiseerd medio 2018
 • Tweede stenen bank en verbeteren trapjes op heuvel nabij aangelegd vennetje.
 • Trimbaan en Loenense Kei in ere herstellen.

 

Huidige bestuur:

 • Anneke Bestebreurtje
 • Teun Berends
 • Wim Bouwhuis
 • Marloes van Brink
 • Willy Gorsseling
 • Berry Koller
 • Gerrit van de Sprenge
 • Harrie Wilbrink
 • Willem de Zanger

 

Jaarverslagen

Klik voor Jaarverslag Stichting Vrienden van de Loenense Bossen 2016

Klik voor  Jaarverslag Stichting Vrienden van de Loensense Bossen  juni 2017 – juni 2018