Geweldig resultaat: de inzamelingsactie in Loenen heeft een voorlopige eindstand van
€ 18.500 !!
Geweldig toch! Meer dan 75% van de Loenense huishoudens heeft een financiële bijdrage geleverd! Ongelooflijk wat een draagvlak!
Ook hebben we weer vele aanmeldingen erbij voor vrijwilligers, verkoopmedewerkers, timmerlieden, metaalbewerkers.
Bovendien heeft een aantal Loenense ondernemers hun (gratis) diensten aangeboden om ons te helpen bij de bouw van de toren!
We hebben ook nog 3 schilderijen van Henrie Kley gekregen om te verkopen.
Vrijwilligers die ons hebben geholpen bij de inzamelingactie: BEDANKT!
En Loenen natuurlijk ook bedankt voor de steun!