Skip to main content

Juni 2022 Officiële Opening Natuurtrimbaan

De trimbaan was reeds in 2020 gereed maar i.v.m. corona kon de officiële opening eerst in 2022 plaatsvinden.
De opening werd verricht door Sunita Biharie (Wethpouder Sport gemeente Apeldoorn) en Elis Ligtlee (Olympisch kampioen baanwielrennen) uit Eerbeek.

Met dank aan onze vrijwilligers, trimbaancommissie, gemeente Apeldoorn en
medewerkers GLK.

Verkoop 2021 top resultaat

Elk jaar geven we een kort overzicht  van de financiële resultaten van onze verkoopwagen. 2021 was ondanks alle Corona toestanden een zeer goed jaar voor onze omzet.

We zijn 36 maal aanwezig geweest op de schaapsweide. Zoals u mogelijk al gemerkt heeft zijn we vanaf eind oktober niet meer aanwezig op de schaapsweide. In maart 2022 hopen weer te kunnen starten.  Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2021. De getallen van 2020 staan tussen haakjes

  • Omzet € 9.275 (4.020)
  • Kosten € 2.330(  930)
  • Netto   € 6.945 (3.090)

Dit geweldig mooie topresultaat kon alleen gehaald worden dankzij de geweldige en enthousiaste inzet van een 50 tal vrijwilligers.👍🏻👍🏻 De eigen gebakken appelplaatkoek blijft een groot succes. We zijn erg blij dat we een zestal extra baksters hebben gekregen. Mede namens ons bestuur wil ik alle vrijwilligers hartelijk bedanken en we hopen dat we ook in 2022 weer op ze te kunnen rekenen.

Gerrit van de Sprenge, voorzitter Stichting Vrienden van de Loenense Bossen.

Gift ontvangen van Univé Stichting voor Elkaar

In het kader van de Goed voor Elkaar actie ontvangen wij een gift van € 500,00  Voor ons is dit een heel mooi lichtpunt in deze toch wat sombere Corona tijd. We zijn dan ook heel blij met deze schenking. De toekenningscommissie van de Goed voor Elkaar-prijs bestaat uit ledenraadsleden en enkele adviseurs uit de regio. Deze commissie beoordeelt de aanvragen en beslist welke projecten worden gehonoreerd of genomineerd. Dat gebeurt aan de hand van een aantal voorwaarden waaraan de Vrienden van de Loenense bossen in ruime mate aan voldeden.

 

Over Stichting voor Elkaar

Stichting voor Elkaar zet zich al jaren in voor goede doelen in de buurt. Als organisatie staan wij midden in de maatschappij. Het liefst zijn we er voor iedereen. Stichting voor Elkaar steunt daarom lokale goede doelen die een breed publiek aanspreken. Zo profiteren er veel mensen van onze steun.

Samen voor Elkaar
Dit zijn bij voorkeur projecten waarbij mensen elkaar ontmoeten, waar er ruimte is voor persoonlijk contact, dichtbij huis. Daarmee maken we samen uw leefomgeving nog leuker.

Inpakken en weggeven
Al tien jaar steunt de Stichting voor Elkaar lokale goede doelen. Ruim 200 kleinschalige initiatieven hielpen we inmiddels. Een mooie oogst, geselecteerd door afgevaardigden van de ledenraad.

Stichting voor Elkaar
Stichting voor Elkaar is onderdeel van de Coöperatie Univé Stad en Land. Jaarlijks stort Univé Stad en Land een deel van hun winst in de Stichting voor Elkaar.

Meer informatie te vinden op: https://www.stichtingvoorelkaar.nl

Oliebollenverkoop Donderdag 31 December 2020

Onder voorbehoud van verlenen vergunning en eventuele verdere Corona beperkingen zal de oliebollen verkoop dit jaar op donderdag 31 december 2020 plaatsvinden. De oliebollenverkoop kan dan alleen op vooraf bestelde aantallen doorgaan. Er zal dus geen losse en niet bestelde verkoop plaatsvinden.

Voor de zesde keer worden er door een 30 tal vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Loenense Bossen oliebollen gebakken voor de verkoop. De opbrengst van de verkoopactie wordt gestort in het fonds voor de uitkijktoren die de stichting weer wil laten herrijzen in de Loenermark. De oliebollen worden op basis van een traditioneel Loenens recept gemaakt en gebakken.

Dit jaar kan alleen zoals hierboven al is gesteld, i.v.m. Corona beperkingen, op vooraf geplaatste bestellingen verkocht worden. Bestelformulieren daarvoor zijn vanaf dinsdag 8 december verkrijgbaar bij de Spar in Loenen. Ook kan men de oliebollen online bestellen door onderstaand formulier in te vullen of via email : informatie@vriendenloenensebossen.nl.

De bestelde oliebollen kunnen op donderdag 31 december 2020 opgehaald worden tussen 08.30 en 15.00 uur bij de verkoopkraam op de parkeerplaats van de Spar in Loenen.

De oliebollen kosten € 7,50 per 10 stuks. Er kan alleen in veelvouden van 10 stuks besteld worden!

Uitkijktoren

Uitkijktoren Loenen een stapje dichterbij

LOENEN – Na het besluit van de Provincie Gelderland om in het kader van de Wet Natuurbescherming een uitkijktoren in Loenen te weigeren, omdat een aantal ecologische gegevens zou ontbreken, heeft het bestuur van de Vrienden van de Loenense Bossen niet stilgezeten. De bestuursleden blijven werken aan realisatie van de plannen.

Er zijn vele gesprekken gevoerd met de Gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland. Dit heeft geresulteerd in het opnieuw opstellen van een Natuurtoets door adviesbureau Natuurbalans uit Nijmegen. In deze nieuwe Natuurtoets zijn eveneens de actuele stikstof- en koolmonoxide-berekeningen, als zijnde belangrijke beoordelingspunten, meegenomen.
Belangrijke uitkomst van deze berekeningen is dat de aanleg van de toren geen significante negatieve gevolgen heeft voor de natuur. De nieuwe Natuurtoets met toelichting is inmiddels opgestuurd naar de Provincie Gelderland. Ook zal op 13 november een delegatie van Gedeputeerde Staten in Loenen op bezoek komen waarbij onder andere de uitkijktoren gespreksonderwerp zal zijn.

In verband met de coronacrisis zijn de verkoopactiviteiten van de Vrienden van de Loenense Bossen pas gestart op 14 juni en beëindigd op 11 oktober. Dit betekent dat men helaas veertien keer minder bij de schaapskooi aanwezig was om koffie te verkopen. Ondanks dit gegeven is men er toch in geslaagd om bijna dezelfde omzet te behalen als in 2019 en dat alles coranaproof. Vele Loenenaren en recreanten wisten hen te vinden op de schaapsweide. Het bestuur wil de vele vrijwilligers hartelijk bedanken. Zij hebben met veel plezier en enthousiasme, met name de koffie met eigen gebakken appelplaatkoek, aan de man en vrouw gebracht. Op dit moment onderzoekt het bestuur nog of onze oliebollenverkoop van eind november en eind december nog doorgang kan vinden.Delen

Trimbaan Klaar voor Gebruik

!Ivm Corona nog geen officiële opening maar wel een kleine bijeenkomst met de betrokken vrijwilligers, betrokken Loenense bedrijven en medewerkers Het Geldersch Land en Kastelen die bedankt werden voor hun inzet met een drankje en hapje. De vrijwilligers hebben vele uren besteedt aan de werkzaamheden en kregen als zware en grote klussen gedaan moesten worden hulp van Loenense bedrijven die dan met groot materiaal te hulp kwamen. Ook hebben we veel steun gekregen van de medewerkers GLK. We willen ook nog proberen waterput te realiseren.De Trimbaan ligt bij de 1e vijfsprong in het bos de Loenermark, (verlengede van de Droefakkers in Loenen). Iedereen is welkom de baan uit te proberen!

Start verkoop koffie en thee op schaapsweide

Wij zijn blij dat we vanaf zondag 14 juni weer mogen starten met de verkoopwagen van de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen (SVLB) bij de schaapskooi in Loenen. Hier kunt u heerlijke vers gezette koffie, thee en limonade kopen met een lekker stuk zelfgebakken appelplaatkoek en-of andere lekkernijen. Ook wij gaan ons houden aan de Corona maatregelen. Onze vrijwilligers werken volgens de Corona richtlijnen voor uw en onze gezondheid. Daarom verzoeken wij onze bezoekers de 1,5 meter maatregel te respecteren.

We hopen u binnenkort graag te zien op zondag bij de verkoopwagen! Tevens is dit het startpunt van onze witte en gele zwerfkeien route.