Skip to main content

Oliebollenverkoop Vrijdag 30 December 2022

Voor de zesde keer worden er door ruim 30 vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Loenense Bossen oliebollen gebakken voor de verkoop. De opbrengst van de verkoopactie wordt gestort in het fonds voor de uitkijktoren die de stichting weer wil laten herrijzen in de Loenermark. De oliebollen worden op basis van een traditioneel Loenens recept gemaakt en gebakken.

Er kunnen  ca. 3000 oliebollen gebakken worden, daarom verzoeken wij de Loenenaren om zoveel mogelijk vooraf te bestellen want op =op. U kunt uiteraard    hier op de website bestellen. Daarnaast zijn ook vanaf dinsdag 13 december bestelformulieren beschikbaar bij de Spar in Loenen. Ook kan men de oliebollen online bestellen door onderstaand formulier in te vullen of via email : informatie@vriendenloenensebossen.nlBij email bestellingen aantal oliebollen, naam, adres, woonplaats en telefoonnummer vermelden.

De bestelde oliebollen kunnen op vrijdag 30 december 2022 opgehaald worden tussen 08.30 en 15.00 uur bij de verkoopkraam op de parkeerplaats van de Spar in Loenen.

Er kunnen geen oliebollen meer besteld worden.

26 november: oliebollen bij de Spar

Op zaterdag 26 november a.s. gaan de eerste oliebollen de pan weer in. Dit om Loenen en omgeving weer lekker te maken voor de beroemde Loenense oliebol zodat men weer massaal oliebollen gaat bestellen voor oudejaarsdag.
“Deze mooie traditie kon helaas in 2020 en 2021 in verband met de Corona maatregelen helaas niet doorgaan” zegt Wim Bouhuis, penningmeester van de stichting. Voor de zesde keer bakken en verkopen vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Loenense Bossen nu weer oliebollen. De opbrengst van de verkoopactie wordt gestort in het fonds voor de uitkijktoren die de stichting wil laten bouwen in de Loenermark. De oliebollen worden op basis van een traditioneel Loenense recept gemaakt en gebakken. In verband met de sterk gestegen prijzen van de grondstoffen zullen de prijzen helaas wel wat hoger zijn.
Op zaterdag 26 november 2022 wordt de verkoop van oliebollen, met hulp van veel vrijwilligers, weer gestart en wel van 09.00 tot 15.00 uur op de parkeerplaats van de Spar in Loenen.

Daarnaast is het uiteraard ook weer de bedoeling om op 30 december wederom oliebollen te verkopen. Vanaf begin december volgt nadere informatie en kan men weer bestellen bij de Spar en op de website van de Vrienden Loenense Bossen.

De stichting Vrienden van de Loenense bossen heeft echter de laatste jaren niet stil gezeten. Zo zijn een tweetal mooie wandelroutes gerealiseerd, een stenen bank geplaatst, en is de Natuurtrimbaan weer teruggekomen, dit jaar is er een mooie zeskanten houten bank met boom op de heuvel bij het vennetje geplaatst.

Gedurende de zomermaanden wordt koffie en thee verkocht op de schaapsweide waarbij de eigen gebakken appelplaatkoek gretig aftrek vindt.

Wat de uitkijktoren betreft is er eindelijk de goedkeuring van de provincie gekomen en is de bouwvergunningsaanvraag bij gemeente Apeldoorn in behandeling. We maken ons wel grote zorgen over de zeer sterk gestegen staalprijzen en loonkosten. Ook de sinds binnenkort bekende stikstof maatregelen kunnen mogelijk ook weer voor vertragingen zorgen. We zijn met deze procedure vanaf 2014 bezig, ele tegenslagen gehad, maar zolang het mogelijk is blijven we volhouden met behulp van onze vele vrijwilligers.

Stichting Vrienden Loenense Bossen start weer oliebollen verkoop op Zaterdag 26 november 2022.

Op zaterdag 26 november a.s. gaan de eerste oliebollen de pan weer in. Dit om Loenen en omgeving
weer lekker te maken voor de beroemde Loenense oliebol zodat men weer massaal oliebollen gaat
bestellen voor oudejaarsdag.

 

“Deze mooie traditie kon helaas in 2020 en 2021 in verband met de Corona maatregelen helaas niet
doorgaan” zegt Wim Bouhuis, penningmeester van de stichting. Voor de zesde keer bakken en
verkopen vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Loenense Bossen nu weer oliebollen. De
opbrengst van de verkoopactie wordt gestort in het fonds voor de uitkijktoren die de stichting wil
laten bouwen in de Loenermark. De oliebollen worden op basis van een traditioneel Loenense recept
gemaakt en gebakken. In verband met de sterk gestegen prijzen van de grondstoffen zullen de
prijzen helaas wel wat hoger zijn.

 

Op zaterdag 26 november 2022 wordt de verkoop van oliebollen, met hulp van veel vrijwilligers,
weer gestart en wel van 09.00 tot 15.00 uur op de parkeerplaats van de Spar in Loenen.
Daarnaast is het uiteraard ook weer de bedoeling om op 30 december wederom oliebollen te verkopen. Vanaf begin december volgt nadere informatie en kan men weer bestellen bij de Spar en
op de website van de Vrienden Loenense Bossen.


De stichting Vrienden van de Loenense bossen heeft echter de laatste jaren niet stil gezeten. Zo zijn
een tweetal mooie wandelroutes gerealiseerd, een stenen bank geplaatst, en is de Natuurtrimbaan
weer teruggekomen, dit jaar is er een mooie zeskanten houten bank met boom op de heuvel bij het
vennetje geplaatst.


Gedurende de zomermaanden wordt nog steeds koffie en thee verkocht op de schaapsweide
waarbij de eigen gebakken appelplaatkoek gretig aftrek vindt.


Wat de uitkijktoren betreft is er eindelijk de goedkeuring van de provincie gekomen en is de
bouwvergunningsaanvraag bij gemeente Apeldoorn in behandeling. We maken ons wel grote zorgen
over de zeer sterk gestegen staalprijzen en loonkosten. Ook de sinds binnenkort bekende stikstof
maatregelen kunnen mogelijk ook weer voor vertragingen zorgen. We zijn met deze procedure vanaf
2014 bezig, vele tegenslagen gehad, maar zolang het mogelijk is blijven we volhouden met behulp
van onze vele vrijwilligers.

Oliebollenverkoop Vrienden Loenense Bossen gaat niet door

De oliebollen verkoop op 31 december zal helaas net als vorig jaar geen doorgang vinden. Omdat tijdens het bakken niet volledig aan de Corona voorschriften kan worden voldaan en het bestuur geen enkel risico wil lopen. Het bestuur hoopt dat in 2022 alles weer redelijk normaal is zodat deze traditie kan blijven voortbestaan

31 december Overheerlijke Oliebollen – **vooraankondiging**

Onder groot voorbehoud Corona maatregelen.
Indien de Corona maatregelen het toelaten zal op vrijdag 31 december de traditionele oliebollenverkoop bij supermarkt de Spar weer plaatsvinden. Het bestuur onderzoekt nog of bij het bakken kan worden voldaan aan de Corona voorschriften ( o.a. 1,5 mtr. afstand) alsmede voldoende vrijwilligers hiervoor te krijgen. Indien dit gaat lukken kan men de oliebollen dit jaar alleen vooraf bestellen vanaf 13 december tot en met 19 december. Er zal dus geen losse verkoop plaatsvinden.
Bestellen kan via bestelformulieren die bij de Spar aanwezig zijn of via de website Vrienden Loenense Bossen: http://vriendenloenensebossen.nl
De bestelde oliebollen kunnen op vrijdag 31 december dan afgehaald worden bij de verkoopwagen op de parkeerplaats van de Spar tussen 8.30 en 14.00 uur.
Begin december zal bekend worden gemaakt of de verkoop doorgaat of niet.

Verkoop 2021 top resultaat

Elk jaar geven we een kort overzicht  van de financiële resultaten van onze verkoopwagen. 2021 was ondanks alle Corona toestanden een zeer goed jaar voor onze omzet.

We zijn 36 maal aanwezig geweest op de schaapsweide. Zoals u mogelijk al gemerkt heeft zijn we vanaf eind oktober niet meer aanwezig op de schaapsweide. In maart 2022 hopen weer te kunnen starten.  Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2021. De getallen van 2020 staan tussen haakjes

  • Omzet € 9.275 (4.020)
  • Kosten € 2.330(  930)
  • Netto   € 6.945 (3.090)

Dit geweldig mooie topresultaat kon alleen gehaald worden dankzij de geweldige en enthousiaste inzet van een 50 tal vrijwilligers.👍🏻👍🏻 De eigen gebakken appelplaatkoek blijft een groot succes. We zijn erg blij dat we een zestal extra baksters hebben gekregen. Mede namens ons bestuur wil ik alle vrijwilligers hartelijk bedanken en we hopen dat we ook in 2022 weer op ze te kunnen rekenen.

Gerrit van de Sprenge, voorzitter Stichting Vrienden van de Loenense Bossen.

Gift ontvangen van Univé Stichting voor Elkaar

In het kader van de Goed voor Elkaar actie ontvangen wij een gift van € 500,00  Voor ons is dit een heel mooi lichtpunt in deze toch wat sombere Corona tijd. We zijn dan ook heel blij met deze schenking. De toekenningscommissie van de Goed voor Elkaar-prijs bestaat uit ledenraadsleden en enkele adviseurs uit de regio. Deze commissie beoordeelt de aanvragen en beslist welke projecten worden gehonoreerd of genomineerd. Dat gebeurt aan de hand van een aantal voorwaarden waaraan de Vrienden van de Loenense bossen in ruime mate aan voldeden.

 

Over Stichting voor Elkaar

Stichting voor Elkaar zet zich al jaren in voor goede doelen in de buurt. Als organisatie staan wij midden in de maatschappij. Het liefst zijn we er voor iedereen. Stichting voor Elkaar steunt daarom lokale goede doelen die een breed publiek aanspreken. Zo profiteren er veel mensen van onze steun.

Samen voor Elkaar
Dit zijn bij voorkeur projecten waarbij mensen elkaar ontmoeten, waar er ruimte is voor persoonlijk contact, dichtbij huis. Daarmee maken we samen uw leefomgeving nog leuker.

Inpakken en weggeven
Al tien jaar steunt de Stichting voor Elkaar lokale goede doelen. Ruim 200 kleinschalige initiatieven hielpen we inmiddels. Een mooie oogst, geselecteerd door afgevaardigden van de ledenraad.

Stichting voor Elkaar
Stichting voor Elkaar is onderdeel van de Coöperatie Univé Stad en Land. Jaarlijks stort Univé Stad en Land een deel van hun winst in de Stichting voor Elkaar.

Meer informatie te vinden op: https://www.stichtingvoorelkaar.nl

Oliebollenverkoop Donderdag 31 December 2020

Onder voorbehoud van verlenen vergunning en eventuele verdere Corona beperkingen zal de oliebollen verkoop dit jaar op donderdag 31 december 2020 plaatsvinden. De oliebollenverkoop kan dan alleen op vooraf bestelde aantallen doorgaan. Er zal dus geen losse en niet bestelde verkoop plaatsvinden.

Voor de zesde keer worden er door een 30 tal vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Loenense Bossen oliebollen gebakken voor de verkoop. De opbrengst van de verkoopactie wordt gestort in het fonds voor de uitkijktoren die de stichting weer wil laten herrijzen in de Loenermark. De oliebollen worden op basis van een traditioneel Loenens recept gemaakt en gebakken.

Dit jaar kan alleen zoals hierboven al is gesteld, i.v.m. Corona beperkingen, op vooraf geplaatste bestellingen verkocht worden. Bestelformulieren daarvoor zijn vanaf dinsdag 8 december verkrijgbaar bij de Spar in Loenen. Ook kan men de oliebollen online bestellen door onderstaand formulier in te vullen of via email : informatie@vriendenloenensebossen.nl.

De bestelde oliebollen kunnen op donderdag 31 december 2020 opgehaald worden tussen 08.30 en 15.00 uur bij de verkoopkraam op de parkeerplaats van de Spar in Loenen.

De oliebollen kosten € 7,50 per 10 stuks. Er kan alleen in veelvouden van 10 stuks besteld worden!

Uitkijktoren

Uitkijktoren Loenen een stapje dichterbij

LOENEN – Na het besluit van de Provincie Gelderland om in het kader van de Wet Natuurbescherming een uitkijktoren in Loenen te weigeren, omdat een aantal ecologische gegevens zou ontbreken, heeft het bestuur van de Vrienden van de Loenense Bossen niet stilgezeten. De bestuursleden blijven werken aan realisatie van de plannen.

Er zijn vele gesprekken gevoerd met de Gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland. Dit heeft geresulteerd in het opnieuw opstellen van een Natuurtoets door adviesbureau Natuurbalans uit Nijmegen. In deze nieuwe Natuurtoets zijn eveneens de actuele stikstof- en koolmonoxide-berekeningen, als zijnde belangrijke beoordelingspunten, meegenomen.
Belangrijke uitkomst van deze berekeningen is dat de aanleg van de toren geen significante negatieve gevolgen heeft voor de natuur. De nieuwe Natuurtoets met toelichting is inmiddels opgestuurd naar de Provincie Gelderland. Ook zal op 13 november een delegatie van Gedeputeerde Staten in Loenen op bezoek komen waarbij onder andere de uitkijktoren gespreksonderwerp zal zijn.

In verband met de coronacrisis zijn de verkoopactiviteiten van de Vrienden van de Loenense Bossen pas gestart op 14 juni en beëindigd op 11 oktober. Dit betekent dat men helaas veertien keer minder bij de schaapskooi aanwezig was om koffie te verkopen. Ondanks dit gegeven is men er toch in geslaagd om bijna dezelfde omzet te behalen als in 2019 en dat alles coranaproof. Vele Loenenaren en recreanten wisten hen te vinden op de schaapsweide. Het bestuur wil de vele vrijwilligers hartelijk bedanken. Zij hebben met veel plezier en enthousiasme, met name de koffie met eigen gebakken appelplaatkoek, aan de man en vrouw gebracht. Op dit moment onderzoekt het bestuur nog of onze oliebollenverkoop van eind november en eind december nog doorgang kan vinden.Delen