Uitkijktoren Loenen een stapje dichterbij

LOENEN – Na het besluit van de Provincie Gelderland om in het kader van de Wet Natuurbescherming een uitkijktoren in Loenen te weigeren, omdat een aantal ecologische gegevens zou ontbreken, heeft het bestuur van de Vrienden van de Loenense Bossen niet stilgezeten. De bestuursleden blijven werken aan realisatie van de plannen.

Er zijn vele gesprekken gevoerd met de Gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland. Dit heeft geresulteerd in het opnieuw opstellen van een Natuurtoets door adviesbureau Natuurbalans uit Nijmegen. In deze nieuwe Natuurtoets zijn eveneens de actuele stikstof- en koolmonoxide-berekeningen, als zijnde belangrijke beoordelingspunten, meegenomen.
Belangrijke uitkomst van deze berekeningen is dat de aanleg van de toren geen significante negatieve gevolgen heeft voor de natuur. De nieuwe Natuurtoets met toelichting is inmiddels opgestuurd naar de Provincie Gelderland. Ook zal op 13 november een delegatie van Gedeputeerde Staten in Loenen op bezoek komen waarbij onder andere de uitkijktoren gespreksonderwerp zal zijn.

In verband met de coronacrisis zijn de verkoopactiviteiten van de Vrienden van de Loenense Bossen pas gestart op 14 juni en beëindigd op 11 oktober. Dit betekent dat men helaas veertien keer minder bij de schaapskooi aanwezig was om koffie te verkopen. Ondanks dit gegeven is men er toch in geslaagd om bijna dezelfde omzet te behalen als in 2019 en dat alles coranaproof. Vele Loenenaren en recreanten wisten hen te vinden op de schaapsweide. Het bestuur wil de vele vrijwilligers hartelijk bedanken. Zij hebben met veel plezier en enthousiasme, met name de koffie met eigen gebakken appelplaatkoek, aan de man en vrouw gebracht. Op dit moment onderzoekt het bestuur nog of onze oliebollenverkoop van eind november en eind december nog doorgang kan vinden.Delen