Elk jaar geven we een kort overzicht  van de financiële resultaten van onze verkoopwagen. 2021 was ondanks alle Corona toestanden een zeer goed jaar voor onze omzet.

We zijn 36 maal aanwezig geweest op de schaapsweide. Zoals u mogelijk al gemerkt heeft zijn we vanaf eind oktober niet meer aanwezig op de schaapsweide. In maart 2022 hopen weer te kunnen starten.  Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2021. De getallen van 2020 staan tussen haakjes

  • Omzet € 9.275 (4.020)
  • Kosten € 2.330(  930)
  • Netto   € 6.945 (3.090)

Dit geweldig mooie topresultaat kon alleen gehaald worden dankzij de geweldige en enthousiaste inzet van een 50 tal vrijwilligers.👍🏻👍🏻 De eigen gebakken appelplaatkoek blijft een groot succes. We zijn erg blij dat we een zestal extra baksters hebben gekregen. Mede namens ons bestuur wil ik alle vrijwilligers hartelijk bedanken en we hopen dat we ook in 2022 weer op ze te kunnen rekenen.

Gerrit van de Sprenge, voorzitter Stichting Vrienden van de Loenense Bossen.