Skip to main content

Welkom!

Fijn dat u onze website bezoekt! Hier vindt u informatie over onze stichting, onze plannen en onze acties. Ons voornaamste doel is het terugbrengen van de Uitkijktoren en de Trapjesberg.

Het werk van onze stichting kan alleen met steun van vrijwilligers en donateurs verricht worden. U vindt op deze website ook informatie hoe u ons kunt steunen.

31 December: Verkoop Oliebollen

Gift ontvangen van Univé Stichting voor Elkaar

In het kader van de Goed voor Elkaar actie ontvangen wij een gift van € 500,00  Voor ons is dit een heel mooi lichtpunt in deze toch wat sombere Corona tijd. We zijn dan ook heel blij met deze schenking. De toekenningscommissie van de Goed voor Elkaar-prijs bestaat uit ledenraadsleden en enkele adviseurs uit de regio. Deze commissie beoordeelt de aanvragen en beslist welke projecten worden gehonoreerd of genomineerd. Dat gebeurt aan de hand van een aantal voorwaarden waaraan de Vrienden van de Loenense bossen in ruime mate aan voldeden.

 

Over Stichting voor Elkaar

Stichting voor Elkaar zet zich al jaren in voor goede doelen in de buurt. Als organisatie staan wij midden in de maatschappij. Het liefst zijn we er voor iedereen. Stichting voor Elkaar steunt daarom lokale goede doelen die een breed publiek aanspreken. Zo profiteren er veel mensen van onze steun.

Samen voor Elkaar
Dit zijn bij voorkeur projecten waarbij mensen elkaar ontmoeten, waar er ruimte is voor persoonlijk contact, dichtbij huis. Daarmee maken we samen uw leefomgeving nog leuker.

Inpakken en weggeven
Al tien jaar steunt de Stichting voor Elkaar lokale goede doelen. Ruim 200 kleinschalige initiatieven hielpen we inmiddels. Een mooie oogst, geselecteerd door afgevaardigden van de ledenraad.

Stichting voor Elkaar
Stichting voor Elkaar is onderdeel van de Coöperatie Univé Stad en Land. Jaarlijks stort Univé Stad en Land een deel van hun winst in de Stichting voor Elkaar.

Meer informatie te vinden op: https://www.stichtingvoorelkaar.nl

Oliebollenverkoop Donderdag 31 December 2020

Onder voorbehoud van verlenen vergunning en eventuele verdere Corona beperkingen zal de oliebollen verkoop dit jaar op donderdag 31 december 2020 plaatsvinden. De oliebollenverkoop kan dan alleen op vooraf bestelde aantallen doorgaan. Er zal dus geen losse en niet bestelde verkoop plaatsvinden.

Voor de zesde keer worden er door een 30 tal vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Loenense Bossen oliebollen gebakken voor de verkoop. De opbrengst van de verkoopactie wordt gestort in het fonds voor de uitkijktoren die de stichting weer wil laten herrijzen in de Loenermark. De oliebollen worden op basis van een traditioneel Loenens recept gemaakt en gebakken.

Dit jaar kan alleen zoals hierboven al is gesteld, i.v.m. Corona beperkingen, op vooraf geplaatste bestellingen verkocht worden. Bestelformulieren daarvoor zijn vanaf dinsdag 8 december verkrijgbaar bij de Spar in Loenen. Ook kan men de oliebollen online bestellen door onderstaand formulier in te vullen of via email : informatie@vriendenloenensebossen.nl.

De bestelde oliebollen kunnen op donderdag 31 december 2020 opgehaald worden tussen 08.30 en 15.00 uur bij de verkoopkraam op de parkeerplaats van de Spar in Loenen.

De oliebollen kosten € 7,50 per 10 stuks. Er kan alleen in veelvouden van 10 stuks besteld worden!

Uitkijktoren

Uitkijktoren Loenen een stapje dichterbij

LOENEN – Na het besluit van de Provincie Gelderland om in het kader van de Wet Natuurbescherming een uitkijktoren in Loenen te weigeren, omdat een aantal ecologische gegevens zou ontbreken, heeft het bestuur van de Vrienden van de Loenense Bossen niet stilgezeten. De bestuursleden blijven werken aan realisatie van de plannen.

Er zijn vele gesprekken gevoerd met de Gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland. Dit heeft geresulteerd in het opnieuw opstellen van een Natuurtoets door adviesbureau Natuurbalans uit Nijmegen. In deze nieuwe Natuurtoets zijn eveneens de actuele stikstof- en koolmonoxide-berekeningen, als zijnde belangrijke beoordelingspunten, meegenomen.
Belangrijke uitkomst van deze berekeningen is dat de aanleg van de toren geen significante negatieve gevolgen heeft voor de natuur. De nieuwe Natuurtoets met toelichting is inmiddels opgestuurd naar de Provincie Gelderland. Ook zal op 13 november een delegatie van Gedeputeerde Staten in Loenen op bezoek komen waarbij onder andere de uitkijktoren gespreksonderwerp zal zijn.

In verband met de coronacrisis zijn de verkoopactiviteiten van de Vrienden van de Loenense Bossen pas gestart op 14 juni en beëindigd op 11 oktober. Dit betekent dat men helaas veertien keer minder bij de schaapskooi aanwezig was om koffie te verkopen. Ondanks dit gegeven is men er toch in geslaagd om bijna dezelfde omzet te behalen als in 2019 en dat alles coranaproof. Vele Loenenaren en recreanten wisten hen te vinden op de schaapsweide. Het bestuur wil de vele vrijwilligers hartelijk bedanken. Zij hebben met veel plezier en enthousiasme, met name de koffie met eigen gebakken appelplaatkoek, aan de man en vrouw gebracht. Op dit moment onderzoekt het bestuur nog of onze oliebollenverkoop van eind november en eind december nog doorgang kan vinden.Delen

Trimbaan Klaar voor Gebruik

!Ivm Corona nog geen officiële opening maar wel een kleine bijeenkomst met de betrokken vrijwilligers, betrokken Loenense bedrijven en medewerkers Het Geldersch Land en Kastelen die bedankt werden voor hun inzet met een drankje en hapje. De vrijwilligers hebben vele uren besteedt aan de werkzaamheden en kregen als zware en grote klussen gedaan moesten worden hulp van Loenense bedrijven die dan met groot materiaal te hulp kwamen. Ook hebben we veel steun gekregen van de medewerkers GLK. We willen ook nog proberen waterput te realiseren.De Trimbaan ligt bij de 1e vijfsprong in het bos de Loenermark, (verlengede van de Droefakkers in Loenen). Iedereen is welkom de baan uit te proberen!

Start verkoop koffie en thee op schaapsweide

Wij zijn blij dat we vanaf zondag 14 juni weer mogen starten met de verkoopwagen van de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen (SVLB) bij de schaapskooi in Loenen. Hier kunt u heerlijke vers gezette koffie, thee en limonade kopen met een lekker stuk zelfgebakken appelplaatkoek en-of andere lekkernijen. Ook wij gaan ons houden aan de Corona maatregelen. Onze vrijwilligers werken volgens de Corona richtlijnen voor uw en onze gezondheid. Daarom verzoeken wij onze bezoekers de 1,5 meter maatregel te respecteren.

We hopen u binnenkort graag te zien op zondag bij de verkoopwagen! Tevens is dit het startpunt van onze witte en gele zwerfkeien route.

Corona maatregelen

Ook wij krijgen op onze manier te maken met de  corona-maatregelen:
– start verkoop vanuit de koffiekar bij de schaapskooi uitgesteld tot nader order
– vergaderingen met vrijwilligers en bestuur zijn afgelast
– opening van de trimbaan die gepland stond voor eind april verplaatst naar een later tijdstip.

Het was het afgelopen weekend druk op de parkeerplaats bij de schaapskooi: we wijzen nog maar even op de adviezen van het Geldersch Landschap:

Het zijn bijzondere tijden waarin we met elkaar er alles aan doen om het risico op verdere verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Onze natuurgebieden zijn nog steeds toegankelijk. Wees welkom om een frisse neus te halen en te genieten van het ontluikende voorjaar! Neem dan wel de RIVM richtlijnen goed in acht:
-Vermijd drukke plekken
-Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
-Heb je griepverschijnselen, blijf dan thuis.

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Uitzicht op heideveld bij Stenen Bank

Oliebollenverkoop maandag 30 december 2019

In navolging op de succesvolle oliebollenverkoop van 23 november, waar ruim 2000 oliebollen gebakken en verkocht werden, gaan de oliebollen op maandag 30 december ook de pan weer in.

Voor de vijfde keer bakken dan een 30 tal vrijwilligers van de stichting oliebollen voor de verkoop en wel van 8.00 tot 16.00 uur. De opbrengst van de verkoopactie wordt gestort in het fonds voor de uitkijktoren die de stichting weer wil laten herrijzen in de Loenermark. De oliebollen worden op basis van een traditioneel Loenens recept gemaakt en gebakken.

Om teleurstelling te voorkomen is het handig om vooraf de oliebollen te bestellen. Bestelformulieren daarvoor zijn vanaf 1 december verkrijgbaar bij de Spar in Loenen. Ook kan men de oliebollen online bestellen door onderstaand formulier in te vullen of via email: info@vriendenloenensebossen.nl

De vooraf bestelde oliebollen dienen op 30 december wel vóór 13:30 uur afgehaald te worden bij de verkoopkraam op de parkeerplaats bij de Spar in Loenen.

De oliebollen kosten € 0,80 per stuk en € 7,50 voor 10 stuks.

We gaan weer oliebollen verkopen!

Stichting Vrienden Loenense Bossen start weer oliebollen verkoop op Zaterdag 23 november.

Op zaterdag 23 november gaan de eerste oliebollen de pan weer in. Dit om Loenen en omgeving weer lekker te maken voor de beroemde Loenense oliebol zodat men weer massaal oliebollen gaat bestellen voor oudejaarsdag.

”Het is al een mooie traditie geworden” zegt Willem de Zanger, secretaris  van de stichting,  glunderend. Voor de vijfde de keer bakken vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Loenense Bossen oliebollen voor de verkoop. De opbrengst van de verkoopactie wordt gestort in het fonds voor de uitkijktoren die de stichting wil laten bouwen in de Loenermark. De oliebollen worden op basis van een traditioneel Loenense recept gemaakt en gebakken.

Op zaterdag  23 november 2019 starten we, weer met hulp van veel  vrijwilligers,  de verkoop van oliebollen en wel van  08.30 tot 15.30 uur bij de Spar in Loenen. Daarnaast is het uiteraard ook de bedoeling om rond oudejaarsdag ook weer oliebollen te verkopen. Hierover volgt begin december nadere informatie.

Na een succesvolle inzamelingsactie in 2016 heeft De stichting Vrienden van de Loenense bossen niet stil gezeten.

Gedurende de zomermaanden wordt o.a.  koffie en thee verkocht op de schaapsweide, zijn de witte en gele Zwerfkeienroutes  gereedgekomen, is de eerste stenenbank weer in ere hersteld, hebben we de Loenense Kei  verplaatst en worden er door een tweetal vrijwilligers de wegen en parkeerplaatsen vrijgehouden van zwerfvuil.

Op dit moment zijn we druk bezig met de natuurtrimbaan zodat we deze begin volgend jaar officieel  kunnen openen.

Wat de uitkijktoren betreft is het helaas nog steeds wachten  op de goedkeuring van de provincie, dat duurt helaas veel langer dan voorzien was nu is het weer het  Stikstofbesluit van de Raad van State dat ons parten speelt. Omdat Loenen het duurzaamste dorp van Gelderland is blijven we goede hoop houden.

GEWELDIG RESULTAAT VERKOOPWAGEN SCHAAPSKOOI SEIZOEN ZOMER 2019 !

Zondag 27 oktober was de laatste zondag van dit jaar dat we met onze verkoopwagen op de schaapsweide aanwezig waren.

We kunnen terugkijken op een zeer succesvol jaar. Heel veel recreanten en Loenenaren wisten ons te vinden bij de schaapskooi. Leuk te constateren dat we al een aantal vaste klanten hebben die ons vrijwel elke zondag komen bezoeken. Daarnaast was de door ons georganiseerde “High Tea” middag op 25 augustus ook een groot succes met alleen maar positieve reacties van de 30 deelnemers.  Dit jaar hebben we ook regelmatig gefungeerd als start- en einde punt voor families die hun verjaardagen of jubilea ondermeer gevierd hebben met een wandeling door ons mooie bosgebied.

Het verstrekken van eigen gebakken appelplaatkoek.( Bij toerbeurt gebakken door een vijftal vrijwilligers)heeft zeker bijgedragen aan de 50% hogere omzet t.o.v. 2018.

Het bestuur van de Vrienden van de Loenense bossen wil dan ook de 50 vrijwilligers waaronder de wekelijkse bezetting, de “kartrekkers” en de koekenbaksters bedanken voor hun enthousiaste inzet.

We spreken de hoop uit dat we ook in 2020 weer kunnen rekenen op hun inzet.