Skip to main content

Corona maatregelen

Ook wij krijgen op onze manier te maken met de  corona-maatregelen:
– start verkoop vanuit de koffiekar bij de schaapskooi uitgesteld tot nader order
– vergaderingen met vrijwilligers en bestuur zijn afgelast
– opening van de trimbaan die gepland stond voor eind april verplaatst naar een later tijdstip.

Het was het afgelopen weekend druk op de parkeerplaats bij de schaapskooi: we wijzen nog maar even op de adviezen van het Geldersch Landschap:

Het zijn bijzondere tijden waarin we met elkaar er alles aan doen om het risico op verdere verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Onze natuurgebieden zijn nog steeds toegankelijk. Wees welkom om een frisse neus te halen en te genieten van het ontluikende voorjaar! Neem dan wel de RIVM richtlijnen goed in acht:
-Vermijd drukke plekken
-Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
-Heb je griepverschijnselen, blijf dan thuis.

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Uitzicht op heideveld bij Stenen Bank

Oliebollenverkoop maandag 30 december 2019

In navolging op de succesvolle oliebollenverkoop van 23 november, waar ruim 2000 oliebollen gebakken en verkocht werden, gaan de oliebollen op maandag 30 december ook de pan weer in.

Voor de vijfde keer bakken dan een 30 tal vrijwilligers van de stichting oliebollen voor de verkoop en wel van 8.00 tot 16.00 uur. De opbrengst van de verkoopactie wordt gestort in het fonds voor de uitkijktoren die de stichting weer wil laten herrijzen in de Loenermark. De oliebollen worden op basis van een traditioneel Loenens recept gemaakt en gebakken.

Om teleurstelling te voorkomen is het handig om vooraf de oliebollen te bestellen. Bestelformulieren daarvoor zijn vanaf 1 december verkrijgbaar bij de Spar in Loenen. Ook kan men de oliebollen online bestellen door onderstaand formulier in te vullen of via email: info@vriendenloenensebossen.nl

De vooraf bestelde oliebollen dienen op 30 december wel vóór 13:30 uur afgehaald te worden bij de verkoopkraam op de parkeerplaats bij de Spar in Loenen.

De oliebollen kosten € 0,80 per stuk en € 7,50 voor 10 stuks.

We gaan weer oliebollen verkopen!

Stichting Vrienden Loenense Bossen start weer oliebollen verkoop op Zaterdag 23 november.

Op zaterdag 23 november gaan de eerste oliebollen de pan weer in. Dit om Loenen en omgeving weer lekker te maken voor de beroemde Loenense oliebol zodat men weer massaal oliebollen gaat bestellen voor oudejaarsdag.

”Het is al een mooie traditie geworden” zegt Willem de Zanger, secretaris  van de stichting,  glunderend. Voor de vijfde de keer bakken vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Loenense Bossen oliebollen voor de verkoop. De opbrengst van de verkoopactie wordt gestort in het fonds voor de uitkijktoren die de stichting wil laten bouwen in de Loenermark. De oliebollen worden op basis van een traditioneel Loenense recept gemaakt en gebakken.

Op zaterdag  23 november 2019 starten we, weer met hulp van veel  vrijwilligers,  de verkoop van oliebollen en wel van  08.30 tot 15.30 uur bij de Spar in Loenen. Daarnaast is het uiteraard ook de bedoeling om rond oudejaarsdag ook weer oliebollen te verkopen. Hierover volgt begin december nadere informatie.

Na een succesvolle inzamelingsactie in 2016 heeft De stichting Vrienden van de Loenense bossen niet stil gezeten.

Gedurende de zomermaanden wordt o.a.  koffie en thee verkocht op de schaapsweide, zijn de witte en gele Zwerfkeienroutes  gereedgekomen, is de eerste stenenbank weer in ere hersteld, hebben we de Loenense Kei  verplaatst en worden er door een tweetal vrijwilligers de wegen en parkeerplaatsen vrijgehouden van zwerfvuil.

Op dit moment zijn we druk bezig met de natuurtrimbaan zodat we deze begin volgend jaar officieel  kunnen openen.

Wat de uitkijktoren betreft is het helaas nog steeds wachten  op de goedkeuring van de provincie, dat duurt helaas veel langer dan voorzien was nu is het weer het  Stikstofbesluit van de Raad van State dat ons parten speelt. Omdat Loenen het duurzaamste dorp van Gelderland is blijven we goede hoop houden.

GEWELDIG RESULTAAT VERKOOPWAGEN SCHAAPSKOOI SEIZOEN ZOMER 2019 !

Zondag 27 oktober was de laatste zondag van dit jaar dat we met onze verkoopwagen op de schaapsweide aanwezig waren.

We kunnen terugkijken op een zeer succesvol jaar. Heel veel recreanten en Loenenaren wisten ons te vinden bij de schaapskooi. Leuk te constateren dat we al een aantal vaste klanten hebben die ons vrijwel elke zondag komen bezoeken. Daarnaast was de door ons georganiseerde “High Tea” middag op 25 augustus ook een groot succes met alleen maar positieve reacties van de 30 deelnemers.  Dit jaar hebben we ook regelmatig gefungeerd als start- en einde punt voor families die hun verjaardagen of jubilea ondermeer gevierd hebben met een wandeling door ons mooie bosgebied.

Het verstrekken van eigen gebakken appelplaatkoek.( Bij toerbeurt gebakken door een vijftal vrijwilligers)heeft zeker bijgedragen aan de 50% hogere omzet t.o.v. 2018.

Het bestuur van de Vrienden van de Loenense bossen wil dan ook de 50 vrijwilligers waaronder de wekelijkse bezetting, de “kartrekkers” en de koekenbaksters bedanken voor hun enthousiaste inzet.

We spreken de hoop uit dat we ook in 2020 weer kunnen rekenen op hun inzet.

 

 

Loenense Natuurwerkdag 12 oktober 2019

Op zaterdag 12 oktober a.s. is er weer de jaarlijkse Loenense Natuurwerkdag.
We zullen ons dan voornamelijk bezig houden met het verwijderen van kleine lariksboompjes in een strook langs de Beekbergerweg (Reeënberg)
Verzamelen is om 09.30 uur op de parkeerplaats van de Waterval Loenen en niet aan de Hogebergweg.
Natuurmonumenten zorgt voor de gereedschappen, zelf graag werkhandschoenen meenemen. Natuurmonumenten zorgt ook tijdens de lunchtijd voor koffie en soep we werken tot c.a. 14.00 uur.

U kunt zich opgeven (Graag voor 9 oktober) per e-mail: info@vriendenloenensebossen.nl onder vermelding van deelnemer Loenense Natuurwerkdag zaterdag 12 oktober 2019.

Bouw uitkijktoren Loenen vertraagd door landelijk Stikstofbesluit.

Via de gemeente Apeldoorn heeft de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen vernomen dat de beslissing over de Loenense uitkijktoren door de provincie Gelderland, die gepland stond voor eind juni 2019, door het landelijke Stikstofbesluit van de Raad van State voorlopig is uitgesteld.

De uitspraak van de Raad van State heeft gevolgen voor heel veel plannen en projecten in Nederland (met name in Natura 2000 gebieden). Ook voor de gemeente Apeldoorn en specifiek voor het bestemmingsplan “Buitengebied Beekbergen en Loenen” ,waaronder de uitkijktoren valt, heeft dit grote gevolgen.

De exacte gevolgen van deze uitspraak zijn nog niet bekend; en veel is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de gemeente Apeldoorn niet verder kan met het bovengenoemde bestemmingsplan. Naar het schijnt heeft de Provincie Gelderland de vergunningverlening op basis van de Wet Natuurbescherming voorlopig opgeschort tot 1 oktober 2019.

De Gemeente Apeldoorn gaat ondertussen wel zoeken naar oplossingen binnen het betrokken bestemmingsplan. De Stichting Vrienden van de Loenense bossen betreurt het uitstel maar begrijpt dat dit onderdeel is van landelijke wetgeving waar zowel Provincie en Gemeente aan moeten voldoen.

Winnaars zomerspel bekend

model uitkijktoren

Gefeliciteerd Anne-Marie Hartgers en W. Bonestroo! Dat zijn de winnaars van ons zomerspel “Raad het aantal latjes van het schaalmodel van onze toren. Het juiste aantal was 1567. Anne Marie Hartgers had 1574 latjes geraden. W. Bonestroo had 1560 genoemd. Beiden hebben een naamsvermelding op de echte toren verdiend!
Op de Lammetjesdag, de schaapscheerdersmarkt en de Loenense Moandag kon men raden hoeveel latjes er waren gebruikt. Fijn voor ons dat zoveel mensen een gokje wilden wagen, het heeft ons toch weer een paar honderd euros opgeleverd!

Trimbaan bijna af

Er moeten nog bordjes en instructies geplaatst worden maar de toestellen staan er al. En men weet hem al te vinden! Dus als in de vakantie de kids te veel energie hebben en de tent binnen wordt afgebroken, neem ze mee naar het bos, laat ze lekker rennen en genieten van de Loenermark!

Cheque van de Carbagerun 2019 overhandigd: € 1.100!

Het bestuur van de Vrienden van de Loenense Bossen werd blij verrast door de komst van de Loenense deelnemers aan de Winter Carbagerun 2019. André Albers, André Jeulink en Henny Schoolderman overhandigden een cheque van maar liefst € 1.100,- aan onze penningmeester Wim Bouhuis. De Loenense deelnemers aan de Carbage Run hadden reeds toegezegd dat ze de opbrengst van hun sponsoractie zouden schenken aan de Vrienden maar het totale bedrag overtrof alle verwachtingen. Het bestuur is zeer dankbaar voor deze  schenking waarmee wederom is aangetoond dat de doelstellingen van de Vrienden breed gedragen worden in Loenen.
Tijdens de bijeenkomst werd er uiteraard nog veel gepraat over hun ervaringen en veelal leuke belevenissen tijdens hun toch wel zware route door Noord Europa