Stichting Vrienden Loenense Bossen start weer oliebollen verkoop op Zaterdag 23 november.

Op zaterdag 23 november gaan de eerste oliebollen de pan weer in. Dit om Loenen en omgeving weer lekker te maken voor de beroemde Loenense oliebol zodat men weer massaal oliebollen gaat bestellen voor oudejaarsdag.

”Het is al een mooie traditie geworden” zegt Willem de Zanger, secretaris  van de stichting,  glunderend. Voor de vijfde de keer bakken vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Loenense Bossen oliebollen voor de verkoop. De opbrengst van de verkoopactie wordt gestort in het fonds voor de uitkijktoren die de stichting wil laten bouwen in de Loenermark. De oliebollen worden op basis van een traditioneel Loenense recept gemaakt en gebakken.

Op zaterdag  23 november 2019 starten we, weer met hulp van veel  vrijwilligers,  de verkoop van oliebollen en wel van  08.30 tot 15.30 uur bij de Spar in Loenen. Daarnaast is het uiteraard ook de bedoeling om rond oudejaarsdag ook weer oliebollen te verkopen. Hierover volgt begin december nadere informatie.

Na een succesvolle inzamelingsactie in 2016 heeft De stichting Vrienden van de Loenense bossen niet stil gezeten.

Gedurende de zomermaanden wordt o.a.  koffie en thee verkocht op de schaapsweide, zijn de witte en gele Zwerfkeienroutes  gereedgekomen, is de eerste stenenbank weer in ere hersteld, hebben we de Loenense Kei  verplaatst en worden er door een tweetal vrijwilligers de wegen en parkeerplaatsen vrijgehouden van zwerfvuil.

Op dit moment zijn we druk bezig met de natuurtrimbaan zodat we deze begin volgend jaar officieel  kunnen openen.

Wat de uitkijktoren betreft is het helaas nog steeds wachten  op de goedkeuring van de provincie, dat duurt helaas veel langer dan voorzien was nu is het weer het  Stikstofbesluit van de Raad van State dat ons parten speelt. Omdat Loenen het duurzaamste dorp van Gelderland is blijven we goede hoop houden.