Zondag 27 oktober was de laatste zondag van dit jaar dat we met onze verkoopwagen op de schaapsweide aanwezig waren.

We kunnen terugkijken op een zeer succesvol jaar. Heel veel recreanten en Loenenaren wisten ons te vinden bij de schaapskooi. Leuk te constateren dat we al een aantal vaste klanten hebben die ons vrijwel elke zondag komen bezoeken. Daarnaast was de door ons georganiseerde “High Tea” middag op 25 augustus ook een groot succes met alleen maar positieve reacties van de 30 deelnemers.  Dit jaar hebben we ook regelmatig gefungeerd als start- en einde punt voor families die hun verjaardagen of jubilea ondermeer gevierd hebben met een wandeling door ons mooie bosgebied.

Het verstrekken van eigen gebakken appelplaatkoek.( Bij toerbeurt gebakken door een vijftal vrijwilligers)heeft zeker bijgedragen aan de 50% hogere omzet t.o.v. 2018.

Het bestuur van de Vrienden van de Loenense bossen wil dan ook de 50 vrijwilligers waaronder de wekelijkse bezetting, de “kartrekkers” en de koekenbaksters bedanken voor hun enthousiaste inzet.

We spreken de hoop uit dat we ook in 2020 weer kunnen rekenen op hun inzet.